Horario:


Sábado 18 noviembre de  2023:

9.00      Inscripciones

9.30      Laudes (capilla)

10.00    1ª meditación (auditorio)

11.20    2ª meditación (auditorio)

12.30    Santa Misa (capilla) e Inicio de Adoración

13.30    Comida (adoración simultánea)

15.00    Adoración (capilla)

16.00    3ª meditación (auditorio)

17.30    4ª meditación y Oración a Santa Teresita de Lisieux (capilla)

19.00    Fin